Pracownia Terapii i Rozwoju Dziecka

Gabinet logopedyczno-terapeutyczny

Witamy na naszej stronie

Celem Pracowni jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci oraz pomoc w przezwyciężaniu ich dysfunkcji.


Pracownia Terapii i Rozwoju Dziecka SENS oferuje:

  • terapię logopedyczną,
  • terapię pedagogiczną,
  • terapię ręki,
  • terapię Integracji Sensorycznej.

Dla dzieci i młodzieży z:

  • zaburzeniami rozwoju,
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • zespołem Downa,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • zaburzeniami mowy,
  • specyficznymi trudnościami w nauce.